Z čeho se skládá chytrá domácnost?

 

Popis základních prvků systému

Co je potřeba k tomu, abychom si mohli vytvořit chytrou domácnost .

 

homee-perspective-01

Ovládací jednotka (gateway)

Všechna chytrá zařízení spolu musí nějak komunikovat. Ovládací jednotka je centrálním pracovním místem a ovládá veškerá zařízení, senzory, detektory i akční prvky. Vyhodnocuje veškerá data a tvoří komunikační linku mezi všemi různými prvky v systému. Ovládací jednotka také zajišťuje Váš přístup ke všem zařízením pomocí chytrého telefonu. Využívá jednoho nebo hned několika komunikačních protokolů (jako např. Wi-Fi, EnOcean®, Z-Wave, ZigbBee atd..).

 

 

Hlavní vlastnosti ovládací jednotky:

- Nastavení systému a tvorba programů a scén
- Hlasové ovládání a kompatibilita s Google asistent, Alexa nebo Siri
- Podpora komunikačních protokolů
- Zabezpečení šifrovaného přenosu informací
- Vzdálený přístup a ovládání pomocí chytrých mobilních zařízení

 

Před definitivním výběrem ovládací jednotky doporučujeme zjistit, které prvky a zařízení jsou s jednotkou kompatibilní.

 

Senzory a detektory FTM_20_TF

Senzory jsou nezbytnou součástí systému. Jejich úkolem je sběr nejrůznějších   dat. Jakmile senzory detekují přednastavenou hodnotu nebo změnu stavu,  předají  tyto informace ovládací jednotce. Ta pak říká akčním prvkům co a jak   mají  dělat.V praxi pak detektory kouře detekují kouř a nebezpečí požáru,  detektory přítomnosti snímají pohyb v prostoru, snímače teploty měří teplotu  atd..

 

Mezi nejvíce používané senzory a detektory patří:

- Detektor kouře a teploty
- Okenní/dveřní magnetické kontakty
- Detektory přítomnosti a pohybu
- Senzory teploty, vlhkosti a CO2
- Detektory úniku vody
- Senzory intenzity osvětlení

Příklad využití:
Pokud teplotní senzor zjistí pokles teploty v místnosti pod nastavenou hodnotu, pošle ovládací jednotka požadavek na sepnutí plynového kotle.V případě detekce stavu otevřeného okna pošle gateway požadavek na vypnutí radiátorové hlavice v místnosti a současně upozornění na mobilní telefon: Otevřené okno v pokoji!

 

in wall

Akční prvky (aktory)

Aktor si můžeme představit jako motor, který spouští akci na základě dat ze   senzorů a požadavku ovládací jednotky. Akčními prvky jsou buď relé nebo zásuvky.

 

 

 

Mezi nejvíce používané aktory patří:

- Spínací relé
- Relé pro ovládání žaluzií či rolet
- Zásuvky pro ovládání elektrických spotřebičů
- Stmívací relé pro ovládání osvětlení

Příklad využití:
Pokud senzor intenzity osvětlení zjistí pokles úrovně jasu pod nastavenou hodnotu, sepne relé osvětlení v daném prostoru.

  

desktop

Ovládání

Jakmile jsou všechny bezdrátové senzory a detektory a akční prvky naučeny v ovládací jednotce, je potřeba zajistit komunikaci mezi gateway a mobilním telefonem. K tomu nám slouží ovládací rozhraní. Většinou se jedná o mobilní aplikaci, která posílá Vaše požadavky do ovládací jednotky a následně do ostatních zařízení. V mobilní aplikaci lze nastavit pravidla a požadované funkce pro všechny prvky systému. Důležité je, aby ovládání bylo jednoduché a přehledné...více zde

 

  

system

Doporučení

Než se pustíte do stavby své chytré domácnosti, doporučujeme Vám znovu přemýšlet o tom, co chcete vytvořit a jaké funkce od systému očekáváte. Vyberte správnou ovládací jednotku, protože je potřeba vědět, která zařízení a protokoly jsou s jednotkou kompatibilní. Poté vyberte senzory a akční prvky, které budou sledovat, měřit a provádět požadované akce.
Zpočátku to může vypadat docela komplikovaně, ale jakmile to pochopíte, budete vědět, co a jak lze udělat.